ลงชื่อเข้าใช้งาน

การประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ด้วยระยะทางการมองเห็น (ตาเปล่า) แทนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในสองพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่.

- อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์.
- หัวเรื่อง: มลพิษทางอากาศ
- วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100361
ชื่อเรื่อง : การประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ด้วยระยะทางการมองเห็น (ตาเปล่า) แทนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในสองพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่ง : อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2564
จำนวนหน้า: 24 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA450 อ164ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract