ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานวิจัย เรื่อง สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ สถาบันบำราศนราดูร.

- ตรีญดา โตประเสริฐ.
- หัวเรื่อง: 1.โรค -- การป้องกันและควบคุม 2.การดูแลผู้ป่วย
- วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

เลขทะเบียน : 100359
ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัย เรื่อง สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ สถาบันบำราศนราดูร.
ชื่อผู้แต่ง : ตรีญดา โตประเสริฐ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันบำราศนราดูร, 2564
จำนวนหน้า: 105 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA110 ต237ส 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract