ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานวิจัย เรื่อง อัตราการรักษาสำเร็จ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร.

- พัชรา ตันธีรพัฒน์ และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: 1.วัณโรค 2.วัณโรค -- การรักษา
- วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

เลขทะเบียน : 100357
ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัย เรื่อง อัตราการรักษาสำเร็จ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร.
ชื่อผู้แต่ง : พัชรา ตันธีรพัฒน์ และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันบำราศนราดูร, 2564
จำนวนหน้า: 43 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WF200 พ535อ 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract