ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ตำบลแม่นํ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558

- ฆาลิตา อานนท์
- หัวเรื่อง: อุจจาระร่วง,โรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

เลขทะเบียน : 100355
ชื่อเรื่อง : การสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ตำบลแม่นํ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558
ชื่อผู้แต่ง : ฆาลิตา อานนท์
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2564
จำนวนหน้า: 46 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WI407 ฆ880ก 256
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract