ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ตอนบน ปี 2560

- ฆาลิตา วารีวนิช
- หัวเรื่อง: เลปโตสไปโรสิส -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

เลขทะเบียน : 100354
ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ตอนบน ปี 2560
ชื่อผู้แต่ง : ฆาลิตา วารีวนิช
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2564
จำนวนหน้า: 52 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC420 ฆ880ล 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract