ลงชื่อเข้าใช้งาน

การตรวจหาเซลล์ปากมดลูกและเซลล์ทวารหนักที่ผิดปกติโดยวิธี แปปเทสต์ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่มารับบริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลบางรัก)

- บุศรา บำรุงศักดิ์
- หัวเรื่อง: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การตรวจวินิจฉัย
- วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100353
ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเซลล์ปากมดลูกและเซลล์ทวารหนักที่ผิดปกติโดยวิธี แปปเทสต์ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่มารับบริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลบางรัก)
ชื่อผู้แต่ง : บุศรา บำรุงศักดิ์
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2564
จำนวนหน้า: 31 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC140 บ728ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract