ลงชื่อเข้าใช้งาน

Low antitubercular drug levels in newly infected normal hosts.

- เจียรนัย ขันติพงศ์ และคนอื่นๆ.
- หัวเรื่อง: 1.วัณโรค. 2.วัณโรค -- ยาต้าน.
- วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

เลขทะเบียน : 100306
ชื่อเรื่อง : Low antitubercular drug levels in newly infected normal hosts.
ชื่อผู้แต่ง : เจียรนัย ขันติพงศ์ และคนอื่นๆ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียใหม่, [2021]
จำนวนหน้า: 18 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WF310 จ721L [2021]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract