ลงชื่อเข้าใช้งาน

Situation of Heat-related Illness in Thailand, and the Proposing of Heat Warning System.

- Supharerk Thawillarp.
- หัวเรื่อง: Heat - related Illness.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2565
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100303
ชื่อเรื่อง : Situation of Heat-related Illness in Thailand, and the Proposing of Heat Warning System.
ชื่อผู้แต่ง : Supharerk Thawillarp.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : Nonthaburi : Bureau of Epidemiology. Department of Disease Control. Ministry of Public Health. Thailand 2015 [2020].
จำนวนหน้า: 9 p.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA450 S959S 2015 [2020]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 19/01/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract