ลงชื่อเข้าใช้งาน

Healthcare - associated infections at selected hospitals in thailand.

- Weerawat Manosuthi.
- หัวเรื่อง: Infections born in the hospital.
- วันที่เผยแพร่: 26/11/2564
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

เลขทะเบียน : 100301
ชื่อเรื่อง : Healthcare - associated infections at selected hospitals in thailand.
ชื่อผู้แต่ง : Weerawat Manosuthi.
ระดับตำแหน่ง: : ทรงคุณวุฒิ
สำนักพิมพ์ : Nonthaburi: Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. Department of Disease Control. Ministry of Public Health, 2017 [2021].
จำนวนหน้า: 9 p.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WX167 W398H 2017 [2021].
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2021
วันที่เผยแพร่: 26/11/2564
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract