ลงชื่อเข้าใช้งาน

Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.

- Thanawadee Thantithaveewat.
- หัวเรื่อง: 1. Chickenpox. 2. varicella-zoste -- Virus.
- วันที่เผยแพร่: 31/08/2564
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

เลขทะเบียน : 100289
ชื่อเรื่อง : Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.
ชื่อผู้แต่ง : Thanawadee Thantithaveewat.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : Nonthaburi: Department of Disease Control Ministry of Public Health, 2019.
จำนวนหน้า: 7 p.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช] WC572 T367S 2019.
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2019
วันที่เผยแพร่: 31/08/2564
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract