ลงชื่อเข้าใช้งาน

สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.

- ปณิธี ธัมมวิจยะ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย [ร่วม].
- หัวเรื่อง: 1. ระบาดวิทยา. 2. สถิติ -- นักระบาดวิทยา.
- วันที่เผยแพร่: 31/08/2564
หมวดหนังสือ: ระบาดวิทยา

เลขทะเบียน : 100288
ชื่อเรื่อง : สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.
ชื่อผู้แต่ง : ปณิธี ธัมมวิจยะ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย [ร่วม].
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, [2564]
จำนวนหน้า: 36 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA105 ป149ว [2564].
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 31/08/2564
ดาวน์โหลด: Full Text Article