ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษารูปแบบขบวนการ การนำกลยุทธ์

- ถวิล หนูวงศ์.
- หัวเรื่อง: การจมน้ำ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

เลขทะเบียน : 100263
ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบขบวนการ การนำกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง : ถวิล หนูวงศ์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561[2563].
จำนวนหน้า: 110 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA292 ถ276ก 2561[2563].
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2561
วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract