ลงชื่อเข้าใช้งาน

เอกสารประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานวิชาการเรื่อง การนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม Version 5.0 มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค.

- อังคณา ปานะพันธ์ุ.
- หัวเรื่อง: 1.การบริหารงานบุคคล -- ฐานข้อมูล. 2.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากรกรมควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100243
ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานวิชาการเรื่อง การนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม Version 5.0 มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค.
ชื่อผู้แต่ง : อังคณา ปานะพันธ์ุ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: งานพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ กลุ่มงานวินัยและพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่, 2562.
จำนวนหน้า: 166 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: WA26.5 อ491ก 2562
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2562
วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article