ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสอบสวนผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554.

- พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์
- หัวเรื่อง: 1. สมองอักเสบ,โรค -- ผู้ป่วยเด็ก -- ลพบุรี 2. เอนเตอโรไวรัส 71, การติดเชื้อ -- ลพบุรี.
- วันที่เผยแพร่: 21/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100190
ชื่อเรื่อง : การสอบสวนผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554.
ชื่อผู้แต่ง : พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักระบาด, 2556 [2561]
จำนวนหน้า: 9 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC542 พ523ก 2556 [2561].
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2556
วันที่เผยแพร่: 21/12/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract