ลงชื่อเข้าใช้งาน

Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.

- Wannarat Pongpirul.
- หัวเรื่อง: 1. HIV -- Infected patients -- Thai 2. Chronic kidney -- HIV - Infected patients.
- วันที่เผยแพร่: 20/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

เลขทะเบียน : 100188
ชื่อเรื่อง : Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
ชื่อผู้แต่ง : Wannarat Pongpirul.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : Bangkok : Journal Aids, 2018.
จำนวนหน้า: 6 p.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503 W249C 2018.
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2018
วันที่เผยแพร่: 20/12/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article