ลงชื่อเข้าใช้งาน

ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) สะท้อนสถานการณ์โรคไม่ติดต่อได้ดีเพียงใด : กรณีศึกษาการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองใน 8 จังหวัด ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557.

- ดารินทร์ อารีย์โชคชัย และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: โรคหลอดเลือดสมอง -- การเฝ้าระวัง.
- วันที่เผยแพร่: 19/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100187
ชื่อเรื่อง : ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) สะท้อนสถานการณ์โรคไม่ติดต่อได้ดีเพียงใด : กรณีศึกษาการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองใน 8 จังหวัด ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557.
ชื่อผู้แต่ง : ดารินทร์ อารีย์โชคชัย และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา, 2559 [2561].
จำนวนหน้า: 7 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WL355 ด429ข 2559 [2561].
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2559
วันที่เผยแพร่: 19/12/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract