ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาผลประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่องานบริการของกรมควบคุมโรค.

- อัจฉรา บุญชุม.
- หัวเรื่อง: 1. กรมควบคุมโรค -- ความพึงพอใจของการให้บริการ 2. กรมควบคุมโรค -- ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ.
- วันที่เผยแพร่: 18/12/2561
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100184
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่องานบริการของกรมควบคุมโรค.
ชื่อผู้แต่ง : อัจฉรา บุญชุม.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองแผนงาน, 2561.
จำนวนหน้า: 164 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA100 อ498ก 2561
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2561
วันที่เผยแพร่: 18/12/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract