ลงชื่อเข้าใช้งาน

การวิเคราะห์ ทบทวน สำรวจความต้องการจำเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย.

- เพลินพิศ พรหมมะลิ และคนอื่นๆ.
- หัวเรื่อง: ถุงยาอนามัย -- การสื่อสารการใช้กับกลุ่มชายรักชาย
- วันที่เผยแพร่: 18/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

เลขทะเบียน : 100179
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ ทบทวน สำรวจความต้องการจำเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย.
ชื่อผู้แต่ง : เพลินพิศ พรหมมะลิ และคนอื่นๆ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2561.
จำนวนหน้า: 79 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503 พ925ก 2561.
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2561
วันที่เผยแพร่: 18/12/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article