ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ทางเดินหายใจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559.

- นภัทร วัชราภรณ์ และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

เลขทะเบียน : 100160
ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ทางเดินหายใจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559.
ชื่อผู้แต่ง : นภัทร วัชราภรณ์ และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, 2559 [2561]
จำนวนหน้า: 91 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC515 น195ก 2559 [2561]
ที่เก็บ: ห้องสมุดกรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์: 2559
วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract