ลงชื่อเข้าใช้งาน

อัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ในครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครและครูโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ภายใต้การใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552

- ภัทรเดช วรศรีหิรัญ
- หัวเรื่อง: ไข้หวัดใหญ่ -- การติดเชื้อ -- บุคลากรทางการศึกษา
- วันที่เผยแพร่: 12/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

เลขทะเบียน : 100145
ชื่อเรื่อง : อัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ในครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครและครูโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ภายใต้การใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552
ชื่อผู้แต่ง : ภัทรเดช วรศรีหิรัญ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : พิษณุโลก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก, 2552
จำนวนหน้า: 33 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC515 ภ365อ 2552
ที่เก็บ: ห้องสมุดกรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์: 2552
วันที่เผยแพร่: 12/03/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract