ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

- ชีวิน สมสว่าง
- หัวเรื่อง: ระบาดวิทยา -- การศึกษาและเฝ้าระวังตามแนวชายแดน
- วันที่เผยแพร่: 05/03/2561
หมวดหนังสือ: ระบาดวิทยา

เลขทะเบียน : 100131
ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้แต่ง : ชีวิน สมสว่าง
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : ราชบุรี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี, 2552
จำนวนหน้า: 69 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA105 ช584ก 2552
ที่เก็บ: ห้องสมุดกรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์: 2552
วันที่เผยแพร่: 05/03/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract