ลงชื่อเข้าใช้งาน

ผลการให้ข้อมูลแบบสั้นและคำปรึกษาเรื่องการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สถาบันบำราศนราดูร = Effectsof Short Message and Counseling on Prevention with Positive to Promote Health Behaviors of HIV/AIDS Patien

- กรุณา ลิ้มเจริญ
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี -- การให้คำปรึกษา -- การป้องกัน 2.เอดส์ -- การให้คำปรึกษา -- การป้องกัน
- วันที่เผยแพร่: 13/06/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

เลขทะเบียน : 100023
ชื่อเรื่อง : ผลการให้ข้อมูลแบบสั้นและคำปรึกษาเรื่องการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สถาบันบำราศนราดูร = Effectsof Short Message and Counseling on Prevention with Positive to Promote Health Behaviors of HIV/AIDS Patien
ชื่อผู้แต่ง : กรุณา ลิ้มเจริญ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันบำราศนราดูร, 2558
จำนวนหน้า: 140 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช] WC503.7 ก268ผ 2558
ที่เก็บ: ห้องสมุดกรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์: 2558
วันที่เผยแพร่: 13/06/2560
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract