ลงชื่อเข้าใช้งาน

จาก..กรณีการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มแรงงานไทยจากสาธารณรัฐแอฟริกากลางสู่ ...มาตรการ ณ ด่านควบคุมดรคติดต่อระหว่างประเทศ และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว.

- ชาโล สาณศิลปิน และคนอื่นๆ.
- หัวเรื่อง: 1.มาลาเรีย -- กลุ่มแรงงาน -- ไทย 2.มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

เลขทะเบียน : 100304
ชื่อเรื่อง : จาก..กรณีการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มแรงงานไทยจากสาธารณรัฐแอฟริกากลางสู่ ...มาตรการ ณ ด่านควบคุมดรคติดต่อระหว่างประเทศ และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว.
ชื่อผู้แต่ง : ชาโล สาณศิลปิน และคนอื่นๆ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2563.
จำนวนหน้า: 11 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC756 ช526จ 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract