ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
จาก..กรณีการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มแรงงานไทยจากสาธารณรัฐแอฟริกากลางสู่ ...มาตรการ ณ ด่านควบคุมดรคติดต่อระหว่างประเทศ และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว.
ชาโล สาณศิลปิน และคนอื่นๆ. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคลังวัคซีนสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค (Factors related to the development of vaccine inventory management for emergency response,Department of Disease Control)
อภิชัย พจน์เลิศอรุณ. หมวดหนังสือ: วัคซีน
VIEW
ความสัมพันธ์ของการตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลขูดปากมดลูกในหญิงบริการในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
เจียรนัย ขันติพงศ์ และคนอื่นๆ. หมวดหนังสือ: อื่นๆ
VIEW
  ล้าง
CYP2B6 18492T C Polymorphism compremises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP 2B6 haplotype.
- Weerawat Manosuthi.
- ชื่อเรื่อง: 1.HIV -- Antiretroviral therapy. 2.Tuberculosis -- Antiretroviral therapy.
- วันที่เผยแพร่: 26/11/2564
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (2)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (10)
อื่นๆ (43)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (40)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (52)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (42)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (10)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (12)
โรคไม่ติดต่อ (23)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2022 8
2021 15
2020 45
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14