สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การประเมินระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562.
- จตุพร ทิพยทิฆัมพร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: อุบัติเหตุทางถนน -- ฉะเชิงเทรา -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินความเสี่ยงและพัฒนาข้อเสอนเชิงนโยบายต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน.
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: การหกล้มในผู้สูงอายุ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัย การพัฒนาระบบห้องติดตามสถานการณ์และการขับเคลื่อนเครืยข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ระบบกล้องโมรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
- วัชรชัย ครองใจ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ความปลอดภัยบนท้องถนน. 2. อุบัติเหตุจากการจราจร.
- วันที่เผยแพร่: 11/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
Ferry Boat Injuries and Deaths in Pattaya, November 2013; Its Time for Thailand to Reclaim its Safe and Smile Traveling.
- Supharerk Thawillarp.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.Water Accidents -- Prevention. 2. Accidents -- Prevention.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2565
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษารูปแบบขบวนการ การนำกลยุทธ์
- ถวิล หนูวงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: การจมน้ำ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14